دکتری92-حقوق نفت و گاز

دریافت

۰ نظر

دکتری92-رسوب شناسی-سنگ شناسی رسوبی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-رفتار حرکتی

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 29

دریافت

۰ نظر

دکتری92-روان شناسی تربیتی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-زبان انگلیسی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-زبان شناسی همگانی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-زبان و ادبیات انگلیسی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-زبان و ادبیات عرب

دریافت

۰ نظر

دکتری92-زبان و ادبیات فارسی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-زراعت-فیزیولوژی و گیاهان زراعی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-زمین شناسی مهندسی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-زمین شناسی نفت

دریافت

۰ نظر

دکتری92-زیست شناسی دریا-جانوران دریا

دریافت

۰ نظر

دکتری92-زیست شناسی-زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-زیست شناسی-ژنتیک

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 20

دریافت

۰ نظر

دکتری92-زیست شناسی-سلولی و تکوینی گیاهی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-زیست شناسی-سلولی و ملکولی

درافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 28

دریافت

۰ نظر

دکتری92-زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی-بوم شناسی گیاهی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-زیست شناسی-میکروبیولوژی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-زیست محیطی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-ژئوشیمی (زمین شیمی)

دریافت

۰ نظر

دکتری92-ژئوفیزیک-الکترومغناطیسی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-ژئوفیزیک-زلزله شناسی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-ژئوفیزیک-گرانی سنجی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-ژئوفیزیک-لرزه شناسی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-سازه های آبی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-سبزیکاری-فیزیولوژی و اصلاح سبزی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دریافت
۰ نظر

دکتری92-سنجش و اندازه گیری

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 19

دریافت

۰ نظر

دکتری92-شیمی آلی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-شیمی تجزیه

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 27

دریافت

۰ نظر

دکتری92-شیمی فیزیک

دریافت

۰ نظر

انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶ از امروز آغاز می شود

مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به اعلام ظرفیت های جدید برای کنکور ۹۶ گفت: انتخاب رشته برای رشته های با آزمون و بدون آزمون مرحله تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶ از امروز آغاز می شود.

۰ نظر

آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی ۳۰ آذر برگزار می شود

چهاردهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور در روز پنجشنبه ۳۰ آذر برگزار می شود. ثبت نام برای این آزمون از ۵ آذر آغاز می شود.

۰ نظر

دکتری92-شیمی کاربردی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-شیمی معدنی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-شیمی مواد غذایی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-شیمی و حاصلخیزی خاک

دریافت

۰ نظر

دکتری92-صنایع چوب با فرآورده های مرکب چوب

دریافت

۰ نظر

دکتری92-صنایع خمیر و کاغذ

دریافت

۰ نظر

دکتری92-علم اطلاعات و دانش شناسی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-علوم اجتماعی-جمعیت شناسی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-علوم جانوری-بیوسیستماتیک جانوری

دریافت

۰ نظر

دکتری92-علوم جانوری-تکوینی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-علوم جانوری-فیزیولوژی جانوری

دریافت

۰ نظر

دکتری92-علوم طیور

دریافت

۰ نظر

دکتری92-علوم علف های هرز

دریافت

۰ نظر

دکتری92-علوم کامپیوتر

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 18

دریافت

۰ نظر

دکتری92-علوم مرتع-مرتعداری

دریافت

۰ نظر

دکتری92-علوم و تکنولوژی بذر

دریافت

۰ نظر

دکتری92-فرآوری محصولات شیلاتی

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 26

دریافت

۰ نظر

دکتری92-فرهنگ و زبان های باستانی

دریافت
۰ نظر

دکتری92-فقه شافعی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-فلسفه تعلیم و تربیت

دریافت

۰ نظر

دکتری92-فوتونیک

دریافت

۰ نظر

دکتری92-فیتو شیمی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-فیزیک دریا

دریافت

۰ نظر

دکتری92-فیزیک و حفاظت خاک

دریافت

۰ نظر

دکتری92-فیزیک

دریافت

۰ نظر

دکتری92-فیزیولوژی پس از برداشت

دریافت

۰ نظر

دکتری92-فیزیولوژی دام

دریافت

۰ نظر

دکتری92-فیزیولوژی ورزشی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-گیاهان زینتی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مالی

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 17

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه اقتصاد کشاورزی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه باستان شناسی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه بیماری شناسی گیاهی

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 25

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه تاریخ ایران بعد از اسلام

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه حشره شناسی کشاورزی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه روان شناسی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه ریاضی-ریاضی کاربردی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه ریاضی-ریاضی محض

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه شهرسازی

دریافت

۰ نظر

پاسداشت سردار شهید طهرانی مقدم در دانشگاه شریف برگزار می شود

پاسداشت مقام سردار شهید حسن طهرانی مقدم ۵ آذرماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

۰ نظر

دکتری92-مجموعه علوم اجتماعی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه علوم ارتباطات

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه علوم اعصاب شناختی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه علوم اقتصادی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه فلسفه

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 16

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه کارآفرینی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه کشاورزی هسته ای

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه کلام

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 24

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه گیاهان دارویی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه مدرسی معارف اسلامی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه مدیریت

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه مرتع داری و آبخیزداری (علوم و مهندسی آبخیزداری)

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه مشاوره و راهنمایی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه معماری

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه مکانیزاسیون کشاورزی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه مهندسی صنایع

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه نانوشیمی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مجموعه نانوفیزیک

دریافت

۰ نظر

دکتری92-محیط زیست-برنامه ریزی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مددکاری اجتماعی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مدیریت آموزشی

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 14

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مدیریت ورزشی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مطالعات زنان

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 23

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مکانیک ماشین های کشاورزی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-منابع آب

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی کامپیوتر-زمینه فناوری اطلاعات (IT)

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری (سخت افزار)

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی برق-الکترونیک

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی برق-قدرت

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی برق-کنترل

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی برق-مخابرات (میدان)

دریافت

۰ نظر

قبولی ۱۳ هزار نفر در تکمیل ظرفیت کنکور/ آغاز انتخاب رشته از ۴ آذر

مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به میزان ظرفیت پذیرش در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری سال ۹۶ گفت: انتخاب رشته برای مرحله تکمیل ظرفیت کنکور از شنبه ۴ آذرماه ۹۶ آغاز می شود.

۰ نظر

دکتری92-مهندسی برق-مخابرات-(سیستم)

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی برق-هوش ماشین و رباتیک

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 13

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی پزشکی-بیو الکتریک

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی پزشکی-بیومتریال

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 22

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی پزشکی-بیومکانیک

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی پلیمر-رنگ و چاپ

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی پلیمر-صنایع رنگ

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی پلیمر-فرایندهای پلیمریزاسیون

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی جنگل

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی دریا

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی-محیط زیست)

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی شیمی (تمامی گرایش ها)

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی شیمی-مهندسی پلیمر

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی عمران (نقشه برداری)-ژئودزی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی عمران (نقشه برداری)-سنجش از دور

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 12

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی عمران (نقشه برداری)-سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی عمران (نقشه برداری)-فتوکرامتری

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقل

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی عمران-راه و ترابری

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی عمران-سازه های دریایی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی عمران-سازه

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی عمران-محیط زیست

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم شیمی دوره 27

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی عمران-مدیریت ساخت

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی عمران-مهندسی آب

دریافت

۰ نظر

نحوه ثبت نام در کنکور دکتری ۹۷ اعلام شد/ امکان شرکت در یک کدرشته

شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۳۹۷ منتشر شد.


به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز Ph.D) سال ۱۳۹۷ برای پذیرش در دوره های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاهها می توانند از چهارشنبه اول آذرماه ۹۶ با در نظر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون، در این آزمون ثبت‌نام کنند.

۰ نظر

دکتری92-مهندسی فناوری اطلاعات

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی فناوری نانو-نانوالکترونیک

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 11

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی فناوری نانو-نانومواد

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی کامپیوتر-الگوریتم و محاسبات

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 20

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی

دریافت
۰ نظر

دکتری92-مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی محیط زیست-آلودگی هوا

دریافت

۰ نظر

چهارشنبه آخرین فرصت ثبت نام در تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی

مهلت تکمیل ظرفیت رشته های تحصیلی صرفاً براساس سوابق تحصیلی دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در آزمون کاردانی به کارشناسی چهارشنبه اول آذر پایان می یابد.


حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی (معدل کل دوره کاردانی) در دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسـته سال ۱۳۹۶ از سوم آبان آغاز شده و تا اول آذر ماه ۹۶ ادامه دارد.

۰ نظر

دکتری92-مهندسی محیط زیست-منابع آب

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم شیمی دوره 26

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی محیط زیست-مواد زائد جامد

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی معدن-استخراج

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی معدن-فرآوری مواد معدنی

دریافت

۰ نظر

رشته های مورد تایید مقطع دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد

دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اسامی رشته های دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی که مورد تایید این وزارتخانه است را اعلام کرد.


به گزارش خبرنگار مهر، وزارت علوم، اسامی رشته های دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی که مورد تایید دفتر گسترش را اعلام کرد. در فایل منتشر شده، اسامی ۲ هزار و ۲۶۹ رشته دوره دکتری اعلام شده است.

۰ نظر

دکتری92-مهندسی معدن-مکانیک سنگ

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 10

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی(دینامیک-کنترل-ارتعاشات)

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی مکانیک-مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 19

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-سازه و بدنه

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-سیستم های تعلیق_ترمز و فرمان

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی مکانیک-مهندسی راه آهن (ماشین های ریلی)

دریافت

۱ نظر

دکتری92-مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم شیمی دوره 25

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی نفت-اکتشاف

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی نفت-مهندسی مخازن هیدروکربوری

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی نفت-نفت و بهره برداری مخازن

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی هسته ای (شکافت راکتور)

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی هسته ای (شکافت-پرتوپزشکی)

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 9

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی هسته ای (شکافت-چرخه سوخت)

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی هسته ای (شکافت-کاربرد پرتوها)

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی هسته ای-گداخت

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 18

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی هوافضا-آیرودینامیک

دریافت

۰ نظر

دکتری92-مهندسی هوافضا-جلوبرندگی (پیشرانش)

دریافت
۰ نظر

دکتری92-میدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

دریافت

۰ نظر