از سوی دانشگاه آزاد، دستورالعمل معافیت و سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول اعلام شد

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بخشنامه دستورالعمل معافیت تحصیلی و اخذ سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول شاغل به تحصیل را ابلاغ کرد.

۰ نظر

فردا آخرین فرصت ثبت نام در آزمون ارشد ۹۷ گروه علوم پزشکی

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: فرصت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ گروه علوم پزشکی فردا ۱۳ اسفند پایان می پذیرد.

۰ نظر

ارشد 95-قارچ شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه آمار

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه الهیات و معارف اسلامی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه الهیات و معارف اسلامی2

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه الهیات و معارف اسلامی3

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه الهیات و معارف اسلامی4

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه الهیات و معارف اسلامی5

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه ایمنی صنعتی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه تاریخ و فلسفه علم

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه تاریخ

دریافت

۰ نظر

شرایط ثبت نام در دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس اعلام شد

جزئیات ثبت نام و آزمون یازدهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام شد.

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه زبان آلمانی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه حسابداری

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه حقوق

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه دریانوردی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه روان شناسی1

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه روان شناسی2-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه روان شناسی2-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه ریاضی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه زبان انگلیسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه زبان روسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه زبان شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه زبان عربی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه زبان فرانسه

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه زیست شناسی-علوم جانوری

دریافت

۰ نظر

فردا آخرین مهلت شرکت در کارشناسی علمی کاربردی/ اعلام آمار ثبت نام

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: فردا چهارشنبه ۹ اسفند ۹۶ آخرین فرصت ثبت نام در دوره‌ مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی است.

۰ نظر

برگزاری اردوی مطالعاتی برای دانش آموزان توسط دانشگاه امیرکبیر

باشگاه دانش آموزان آینده ساز دانشگاه صنعتی امیرکبیر اردوی مطالعاتی برای دانش‌آموزان دهم تا پیش دانشگاهی برگزار می کند.

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه زیست شناسی-علوم سلولی و مولکولی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه زیست شناسی-علوم گیاهی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه شیمی-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه شیمی-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه علوم اجتماعی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه علوم اقتصادی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه علوم تربیتی1-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه علوم تربیتی1-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه علوم جغرافیایی

دریافت

۰ نظر

امروز آخرین فرصت ثبت نام دوره های کاردانی علمی کاربردی

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: امروز آخرین فرصت ثبت نام دوره های کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی است.

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه علوم زمین

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه علوم شناختی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه علوم کامپیوتر

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه فلسفه

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه فوتونیک-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه فوتونیک-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه فیزیک

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه کشاورزی-علوم خاک

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه محیط زیست (دریا)

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه محیط زیست-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه محیط زیست-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مدیریت اجرایی-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مدیریت اجرایی-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مدیریت

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مطالعات جهان

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه معماری

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه منابع طبیعی-بیابان

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی برق-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی برق-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی پلیمر

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی عمران

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی کشاورزی-آب

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی کشاورزی-علوم دام و طیور

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی معماری کشتی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی مکانیک

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی منابع طبیعی-بیابان زدایی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی منابع طبیعی-چوب

دریافت

۱ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی منابع طبیعی-شیلات

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی منابع طبیعی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی مواد و متالورژی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه هنرهای ساخت و معماری

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه هنرهای موسیقی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مددکاری اجتماعی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مدرسی معارف اسلامی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مدیریت بحران

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مدیریت جهانگردی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مدیریت در سوانح طبیعی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مدیریت کشاورزی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مدیریت نساجی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

دریافت

۰ نظر

نتایج کاردانی پیوسته براساس سوابق تحصیلی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، نتایج  کاردانی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی  اعلام شد.

۰ نظر

ارشد 95-مطالعات دفاعی استراتژیک

دریافت
۰ نظر

ارشد 95-مطالعات زنان

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی پلیمر-صنایع رنگ

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی تولیدات گیاهی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی شیمی-بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی صنایع

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی طراحی محیط زیست

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی فرآوری و انتقال گاز

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی فضای سبز

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی کامپیوتر-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی کامپیوتر-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

پذیرش دانشجوی بدون آزمون در دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون پذیرش می کند.

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی معدن-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی معدن-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی مکانیک بیوسیستم

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی نفت

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی نقشه برداری

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی هوافضا

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-نانوفناوری-نانومواد

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-نمایش عروسکی

دریافت

۰ نظر

آغاز ثبت‌نام دوره‌های کارشناسی علمی‌ کاربردی از ۹ اسفند

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: ثبت‌نام برای شرکت در پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته نظام آموزش مهارتی دانشگاه علمی کاربردی بهمن ۹۶ از ۹ اسفند آغاز می شود.

۰ نظر

ارشد95-مجموعه مهندسی شیمی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-آماد

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-آموزش زبان ژاپنی-بخش شنیداری-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-آموزش زبان ژاپنی-بخش کتبی-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-آموزش زبان و ادبیات اردو

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-اطلاعات استراتژیک

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-اقیانوس شناسی فیزیکی-فیزیک دریا

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-الهیات و معارف اسلامی2

دریافت

۰ نظر

جزئیات برگزاری آزمون دکتری ۹۷/ توزیع کارت از فردا آغاز می شود

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: کارت ورود به جلسه آزمون دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۷ از  فردا اول اسفندماه در سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

۰ نظر

ارشد 94-انگل شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-ایمنی شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-باستان شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-بافت شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-باکتری شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-بیوشیمی بالینی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-پژوهش علوم اجتماعی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-زبان آلمانی و زبان فرانسه-مجموعه زبان شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-زبان فرانسه برای کد رشته ها (1143-1117)

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-زبان فرانسه و آلمانی برای کد رشته های (1267-1157-1156)

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-زبان فرانسه و آلمانی برای کد رشته های (1284-1283-1263)

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-زبان فرانسه و آلمانی برای کد رشته های (1301-1206-1132)

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-زبان فرانسه و آلمانی برای کد رشته های (1360-1352-1259)

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته های (1106-1251)

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته های (1213-1209-1205-1202)

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-زبان فرانسه-مجموعه حقوق

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-سم شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-سنجش از دور و سیستم اطلاعات اجتماعی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-طراحی پارچه و لباس

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-طراحی شهری

دریافت

۰ نظر

جزئیات ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل دانشگاه آزاد

معاونت آموزشی دانشگاه آزاد در بخشنامه ای، جزئیات ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل رشته های غیر پزشکی این دانشگاه را اعلام کرد.

۰ نظر

ارشد 94-طراحی صنعتی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-علم اطلاعات و دانش شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-علوم و مهندسی صنایع غذایی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-فرش (طراحی-مدیریت-مواد اولیه و رنگرزی)

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-فرهنگ و زبان های باستانی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-فیزیولوژی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه آمار

دریافت

۰ نظر

کنکور دکتری ۹۷ چهارم اسفند برگزار می شود/ توزیع کارت از سه شنبه

آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۷ جمعه ۴ اسفند ماه ۹۶ در ۵۵ شهر کشور برگزار می شود و داوطلبان از سه شنبه اول اسفند ماه می توانند کارت آزمون خود را دریافت کنند.

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه الهیات و معارف اسلامی1

دریافت

۰ نظر

آغاز فرصت مجدد ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ از دوشنبه

مشاور عالی سازمان سنجش از امکان ثبت نام جدید و ویرایش اطلاعات در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد از دوشنبه ۳۰ بهمن خبر داد.

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه الهیات و معارف اسلامی3

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه الهیات و معارف اسلامی4

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه الهیات و معارف اسلامی5

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه ایران شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه ایمنی صنعتی (مهندسی ایمنی صنعتی-ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE))

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه تاریخ و فلسفه علم

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه تاریخ

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

دریافت

۰ نظر

آغاز ثبت نام کاردانی فنی و حرفه ای دانشگاه علمی کاربردی از ۲۸بهمن

ثبت نام برای پذیرش در دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه علمی کاربردی بهمن ماه ۹۶ از روز شنبه ۲۸ بهمن ماه ۹۶ آغاز می شود.

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه حسابداری

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه حقوق

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه دریانوردی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه روان شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه روان شناسی2-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

امروز آخرین مهلت ثبت نام در آزمون دستیاری پزشکی

مهلت مجدد ثبت نام در چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی ساعت ۲۴ امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن به پایان می رسد.

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه روان شناسی2-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه ریاضی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه زبان آلمانی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه زبان انگلیسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه زبان روسی

دریافت

۱ نظر

ارشد 94-مجموعه زبان شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه زبان عربی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه زبان فرانسه

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه زبان و ادبیات فارسی-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه زبان و ادبیات فارسی-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه زیست شناسی دریا (جانوران دریا-بوم شناسی دریا-آلودگی دریا)

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه زیست شناسی-علوم جانوری

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه زیست شناسی-علوم گیاهی

دریافت

۰ نظر

نتایج کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد امروز اعلام می شود

تایج دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته براساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد امروز ۲۴ بهمن ماه اعلام می شود.

۰ نظر

ثبت نام آزمون دکتری تخصصی پزشکی آغاز شد/ امکان شرکت در ۲ رشته

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از آغاز ثبت نام آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی سال ۹۷ گروه پزشکی از امروز ۲۴ بهمن خبر داد و گفت: داوطلبان تا ۴ اسفند فرصت ثبت نام دارند.

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه زیست شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه شیمی-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه شیمی-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر