ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

انواع توابع و روابط بین آنها

  • ۲۱

با استفاده از فایل ضمیمه با انواع توابع و روابط موجود در بین آنها آشنا شوید. تهیه شده توسط فاطمه شریفی رتبه 63 منطقه 3 دانشجو مهندسی برق علم و صنعت.


دانلود جزوه


خلاصه جامع از کل کتاب فیزیک یازدهم

  • ۳۷۷

خلاصه جامع از کل کتاب فیزیک یازدهم

درسنامه آموزشی دهم و یازدهم مبحث مثلثات

  • ۴۰۳

مطلب زیر درسنامه ای برای مبحث مثلثات است که برای دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم قابل استفاده است. این درس نامه شامل تست های حل شده نیز می باشد.


درسنامه آموزشی دهم و یازدهم مبحث مثلثات

المپیادهای علمی دبیرستان

  • ۴۳۵۶

 :  - 

 :  - 

 :  - 

 :  - 

 :  - 

 :  - 

 :  -