فروشگاه المپیاد

سوالات مرحله اول و دوم المپیادها را بصورت یکجا می تونید دانلود کنید. این دوره ها بصورت تکی و رایگان در خود سایت ایدوکو موجود می باشند. فقط در صورتیکه همه را باهم می خواهید دانلود کنید، از لینک زیر اقدام به خرید کنید.


مرحله اول های المپیاد ادبی 21 دوره از دوره 5 تا 30 (2500 تومان)

مرحله دوم های المپیاد ادبی دوره 11 تا 29 (2500 تومان)


مرحله اول های المپیاد ریاضی دوره 13 تا 35 (2500 تومان)

مرحله دوم های المپیاد ریاضی دوره 14 تا 35 (2500 تومان)


مرحله اول های المپیاد زیست دوره 1 تا 20 (بجز 14) (2500 تومان)

مرحله دوم های المپیاد زیست دوره 1 تا 20 (بجز 2 و 15) (2500 تومان)


مرحله اول های المپیاد شیمی دوره 10 تا 27 (2500 تومان)

مرحله دوم های المپیاد شیمی دوره 10 تا 27 (2500 تومان)


مرحله اول های المپیاد کامپیوتر دوره 10 تا 27 (2500 تومان)

مرحله دوم های المپیاد کامپیوتر دوره 10 تا 27 (بجز 12 و 15) (2500 تومان)


مرحله اول های المپیاد فیزیک دوره 9 تا 30 (2500 تومان)

مرحله دوم های المپیاد فیزیک دوره 1 تا 30 (2500 تومان)


مرحله اول های المپیاد نجوم دوره 3 تا 13 (2500 تومان)

مرحله دوم های المپیاد نجوم دوره 1 تا 13 (2500 تومان)
از آموزش لذت ببرید :)