ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

درباره ما

محتوای آموزشی بسیاری (فیلم آموزشی، جزوه، نمونه سوال و ...) وجود دارد که ساماندهی نشده است. هدف ما ساماندهی محتوای آموزشی موجود و جبران نمودن کمبودهاست.