سوالات آزمون دکتری 1392

با استفاده از Ctrl+F و تایپ قسمتی از نام درس، می تونید راحتتر به مطلب مورد نظرتون برسید.دکتری92_آب_شناسی

دکتری92_آب_و_هوا_شناسی_(اقلیم_شناسی)

دکتری92_آبیاری_و_زهکشی

دکتری92_ادبیات_فرانسه

دکتری92_آسیب_شناسی_ورزشی_و_حرکات_اصلاحی

دکتری92_اصلاح_نباتات_ژنتیک_بیومتری

دکتری92_اصلاح_نژاد_دام

دکتری92_اقتصاد_نفت_و_گاز

دکتری92_اقتصادی

دکتری92_اکولوژی_گیاهان_زراعی

دکتری92_الکتروشیمی

دکتری92_الهیات_ادیان_و_عرفان

دکتری92_الهیات_تاریخ_و_تمدن_ملل_اسلامی

دکتری92_الهیات_تصوف_و_عرفان_اسلامی

دکتری92_الهیات_فقه_و_مبانی_حقوق_اسلامی

دکتری92_الهیات_و_معارف_اسلامی_علوم_قرآن_و_حدیث

دکتری92_آلودگی_های_محیط_زیست

دکتری92_آمار

دکتری92_آمایش_محیط_زیست

دکتری92_آموزش_زبان_آلمانی

دکتری92_آموزش_زبان_انگلیسی

دکتری92_آموزش_زبان_روسی

دکتری92_آموزش_زبان_فرانسه

دکتری92_آموزش_عالی

دکتری92_آینده_پژوهی


دکتری92_برنامه_ریزی_آموزشی

دکتری92_برنامه_ریزی_درسی

دکتری92_بوم_شناسی_آبزیان_شیلاتی

دکتری92_بیابان_زدایی

دکتری92_بیوانفورماتیک

دکتری92_بیوتکنولوژی_و_ژنتیک_ملکولی

دکتری92_بیوشیمی

دکتری92_بیوفیزیک

دکتری92_بیولوژی_خاک_بیولوژی_تکنولوژی_خاک

دکتری92_بیومکانیک_ورزشی


دکتری92_پترولوژی

دکتری92_پژوهش_هنر

دکتری92_پلیمر

دکتری92_پیدایش_و_رده_بندی_و_ارزیابی_خاک


دکتری92_تاریخ_اسلام

دکتری92_تاریخ_ایران_پیش_از_اسلام

دکتری92_ترویج_کشاورزی_آموزش_کشاورزی

دکتری92_تغذیه_دام

دکتری92_تکتونیک

دکتری92_تکثیر_و_پرورش

دکتری92_تکنولوژی_آموزشی

دکتری92_تکنولوژی_مواد_غذایی

دکتری92_تنوع_زیستی

دکتری92_توسعه_روستایی_توسعه_کشاورزی

دکتری92_تولید_و_بهره_برداری_صید


دکتری92_جغرافیا_و_برنامه_ریزی_روستایی

دکتری92_جغرافیا_و_برنامه_ریزی_شهری

دکتری92_جغرافیای_سیاسی

دکتری92_جنگل_داری_و_اقتصاد_جنگل

دکتری92_جنگل_شناسی_و_اکولوژی_جنگل


دکتری92_چینه_و_فسیل_شناسی


دکتری92_حسابداری

دکتری92_حفاظت_و_اصلاح_چوب

دکتری92_حقوق_بین_الملل_عمومی

دکتری92_حقوق_جزا

دکتری92_حقوق_خصوصی

دکتری92_حقوق_عمومی

دکتری92_حقوق_نفت_و_گاز


دکتری92_رسوب_شناسی_سنگ_شناسی_رسوبی

دکتری92_رفتار_حرکتی

دکتری92_روان_شناسی_تربیتی

دکتری92_روان_شناسی_و_آموزش_کودکان_استثنایی


دکتری92_زبان_انگلیسی_ترجمه

دکتری92_زبان_شناسی_همگانی

دکتری92_زبان_و_ادبیات_انگلیسی

دکتری92_زبان_و_ادبیات_عرب

دکتری92_زبان_و_ادبیات_فارسی

دکتری92_زراعت_فیزیولوژی_و_گیاهان_زراعی

دکتری92_زمین_شناسی_مهندسی

دکتری92_زمین_شناسی_نفت

دکتری92_زیست_شناسی_دریا_جانوران_دریا

دکتری92_زیست_شناسی_زیست_فناوری_(بیوتکنولوژی)_گرایش_میکروبی

دکتری92_زیست_شناسی_ژنتیک

دکتری92_زیست_شناسی_سلولی_و_ملکولی

دکتری92_زیست_شناسی_سلولی_و_تکوینی_گیاهی

دکتری92_زیست_شناسی_سیستماتیک_گیاهی_بوم_شناسی_گیاهی

دکتری92_زیست_شناسی_فیزیولوژی_گیاهی

دکتری92_زیست_شناسی_میکروبیولوژی

دکتری92_زیست_محیطی


دکتری92_ژئوشیمی_(زمین_شیمی)

دکتری92_ژئوفیزیک_الکترومغناطیسی

دکتری92_ژئوفیزیک_زلزله_شناسی

دکتری92_ژئوفیزیک_گرانی_سنجی

دکتری92_ژئوفیزیک_لرزه_شناسی


دکتری92_سازه_های_آبی

دکتری92_سبزیکاری_فیزیولوژی_و_اصلاح_سبزی

دکتری92_سنجش_از_دور_و_سامانه_اطلاعات_جغرافیایی

دکتری92_سنجش_و_اندازه_گیری


دکتری92_شیمی_آلی

دکتری92_شیمی_تجزیه

دکتری92_شیمی_فیزیک

دکتری92_شیمی_کاربردی

دکتری92_شیمی_معدنی

دکتری92_شیمی_مواد_غذایی

دکتری92_شیمی_و_حاصلخیزی_خاک


دکتری92_صنایع_چوب_با_فرآورده_های_مرکب_چوب

دکتری92_صنایع_خمیر_و_کاغذ


دکتری92_علم_اطلاعات_و_دانش_شناسی

دکتری92_علوم_اجتماعی_جمعیت_شناسی

دکتری92_علوم_جانوری_بیوسیستماتیک_جانوری

دکتری92_علوم_جانوری_تکوینی

دکتری92_علوم_جانوری_فیزیولوژی_جانوری

دکتری92_علوم_طیور

دکتری92_علوم_علف_های_هرز

دکتری92_علوم_کامپیوتر

دکتری92_علوم_مرتع_مرتعداری

دکتری92_علوم_و_تکنولوژی_بذر


دکتری92_فرآوری_محصولات_شیلاتی

دکتری92_فرهنگ_و_زبان_های_باستانی

دکتری92_فقه_شافعی

دکتری92_فلسفه_تعلیم_و_تربیت

دکتری92_فوتونیک

دکتری92_فیتو_شیمی

دکتری92_فیزیک_دریا

دکتری92_فیزیک_و_حفاظت_خاک

دکتری92_فیزیک

دکتری92_فیزیولوژی_پس_از_برداشت

دکتری92_فیزیولوژی_دام

دکتری92_فیزیولوژی_ورزشی


دکتری92_گیاهان_زینتی


دکتری92_مالی

دکتری92_مجموعه_اقتصاد_کشاورزی

دکتری92_مجموعه_باستان_شناسی

دکتری92_مجموعه_بیماری_شناسی_گیاهی

دکتری92_مجموعه_بیوتکنولوژی_کشاورزی

دکتری92_مجموعه_تاریخ_ایران_بعد_از_اسلام

دکتری92_مجموعه_چوب_شناسی_و_صنایع_چوب

دکتری92_مجموعه_حشره_شناسی_کشاورزی

دکتری92_مجموعه_روان_شناسی

دکتری92_مجموعه_ریاضی_ریاضی_کاربردی

دکتری92_مجموعه_ریاضی_ریاضی_محض

دکتری92_مجموعه_شهرسازی

دکتری92_مجموعه_علوم_اجتماعی

دکتری92_مجموعه_علوم_ارتباطات

دکتری92_مجموعه_علوم_اعصاب_شناختی

دکتری92_مجموعه_علوم_اقتصادی

دکتری92_مجموعه_فلسفه

دکتری92_مجموعه_کارآفرینی

دکتری92_مجموعه_کشاورزی_هسته_ای

دکتری92_مجموعه_کلام

دکتری92_مجموعه_گیاهان_دارویی

دکتری92_مجموعه_مدرسی_معارف_اسلامی

دکتری92_مجموعه_مدیریت

دکتری92_مجموعه_مرتع_داری_و_آبخیزداری_(علوم_و_مهندسی_آبخیزداری)

دکتری92_مجموعه_مشاوره_و_راهنمایی

دکتری92_مجموعه_معماری

دکتری92_مجموعه_مکانیزاسیون_کشاورزی

دکتری92_مجموعه_مهندسی_صنایع

دکتری92_مجموعه_نانوشیمی

دکتری92_مجموعه_نانوفیزیک


دکتری92_محیط_زیست_برنامه_ریزی

دکتری92_مددکاری_اجتماعی

دکتری92_مدیریت_آموزشی

دکتری92_مدیریت_قراردادهای_بین_الملل_نفت_و_گاز

دکتری92_مدیریت_ورزشی

دکتری92_مرمت_آثار_و_اشیای_فرهنگی_و_تاریخی

دکتری92_مرمت_و_احیای_بناها_و_بافت_های_تاریخی

دکتری92_مطالعات_زنان

دکتری92_مکانیک_ماشین_های_کشاورزی

دکتری92_منابع_آب


دکتری92_مهندسی_برق_الکترونیک

دکتری92_مهندسی_برق_قدرت

دکتری92_مهندسی_برق_کنترل

دکتری92_مهندسی_برق_مخابرات_(سیستم)

دکتری92_مهندسی_برق_مخابرات_(میدان)

دکتری92_مهندسی_برق_هوش_ماشین_و_رباتیک

دکتری92_مهندسی_پزشکی_بیو_الکتریک

دکتری92_مهندسی_پزشکی_بیومتریال

دکتری92_مهندسی_پزشکی_بیومکانیک

دکتری92_مهندسی_پلیمر_رنگ_و_چاپ

دکتری92_مهندسی_پلیمر_صنایع_پلیمر

دکتری92_مهندسی_پلیمر_صنایع_رنگ

دکتری92_مهندسی_پلیمر_فرایندهای_پلیمریراسیون

دکتری92_مهندسی_جنگل

دکتری92_مهندسی_دریا

دکتری92_مهندسی_سیستم_های_انرژی

دکتری92_مهندسی_شیمی_(بیوتکنولوژی_محیط_زیست)

دکتری92_مهندسی_شیمی_(تمامی_گرایش_ها)

دکتری92_مهندسی_شیمی_مهندسی_پلیمر

دکتری92_مهندسی_صنایع_غذایی

دکتری92_مهندسی_عمران_(نقشه_برداری)_ژئودزی

دکتری92_مهندسی_عمران_(نقشه_برداری)_سنجش_از_دور

دکتری92_مهندسی_عمران_(نقشه_برداری)_سیستم_اطلاعات_جغرافیایی_(GIS)

دکتری92_مهندسی_عمران_(نقشه_برداری)_فتوکرامتری

دکتری92_مهندسی_عمران_برنامه_ریزی_حمل_و_نقل

دکتری92_مهندسی_عمران_راه_و_ترابری

دکتری92_مهندسی_عمران_سازه_های_دریایی

دکتری92_مهندسی_عمران_سازه_های_هیدرولیکی

دکتری92_مهندسی_عمران_سازه

دکتری92_مهندسی_عمران_محیط_زیست

دکتری92_مهندسی_عمران_مدیریت_ساخت

دکتری92_مهندسی_عمران_مکانیک_خاک_و_پی

دکتری92_مهندسی_عمران_مهندسی_آب

دکتری92_مهندسی_عمران_مهندسی_زلزله

دکتری92_مهندسی_فناوری_اطلاعات

دکتری92_مهندسی_فناوری_نانو_نانوالکترونیک

دکتری92_مهندسی_فناوری_نانو_نانومواد

دکتری92_مهندسی_کامپیوتر_الگوریتم_و_محاسبات

دکتری92_مهندسی_کامپیوتر_زمینه_فناوری_اطلاعات_(IT)

دکتری92_مهندسی_کامپیوتر_معماری_سیستم_های_کامپیوتری_(سخت_افزار)

دکتری92_مهندسی_کامپیوتر_نرم_افزار

دکتری92_مهندسی_کامپیوتر_هوش_مصنوعی

دکتری92_مهندسی_محیط_زیست_آب_و_فاضلاب

دکتری92_مهندسی_محیط_زیست_آلودگی_هوا

دکتری92_مهندسی_محیط_زیست_منابع_آب

دکتری92_مهندسی_محیط_زیست_مواد_زائد_جامد

دکتری92_مهندسی_معدن_استخراج

دکتری92_مهندسی_معدن_اکتشاف

دکتری92_مهندسی_معدن_فرآوری_مواد_معدنی

دکتری92_مهندسی_معدن_مکانیک_سنگ

دکتری92_مهندسی_مکانیک_تبدیل_انرژی

دکتری92_مهندسی_مکانیک_ساخت_و_تولید

دکتری92_مهندسی_مکانیک_طراحی_کاربردی_(دینامیک_جامدات)

دکتری92_مهندسی_مکانیک_طراحی_کاربردی(دینامیک_کنترل_ارتعاشات)

دکتری92_مهندسی_مکانیک_مهندسی_پزشکی_(بیومکانیک)

دکتری92_مهندسی_مکانیک_مهندسی_خودرو_سازه_و_بدنه

دکتری92_مهندسی_مکانیک_مهندسی_خودرو_سیستم_های_تعلیق_ترمز_و_فرمان

دکتری92_مهندسی_مکانیک_مهندسی_خودرو_قوای_محرکه

دکتری92_مهندسی_مکانیک_مهندسی_راه_آهن_(ماشین_های_ریلی)

دکتری92_مهندسی_مواد_و_متالورژی

دکتری92_مهندسی_نساجی_تکنولوژی_نساجی

دکتری92_مهندسی_نساجی_شیمی_نساجی_و_علوم_الیاف

دکتری92_مهندسی_نفت_اکتشاف

دکتری92_مهندسی_نفت_مهندسی_مخازن_هیدروکربوری

دکتری92_مهندسی_نفت_نفت_و_بهره_برداری_مخازن

دکتری92_مهندسی_هسته_ای_(شکافت_راکتور)

دکتری92_مهندسی_هسته_ای_(شکافت_پرتوپزشکی)

دکتری92_مهندسی_هسته_ای_(شکافت_چرخه_سوخت)

دکتری92_مهندسی_هسته_ای_(شکافت_کاربرد_پرتوها)

دکتری92_مهندسی_هسته_ای_گداخت

دکتری92_مهندسی_هوافضا_آیرودینامیک

دکتری92_مهندسی_هوافضا_جلوبرندگی_(پیشرانش)

دکتری92_مهندسی_هوافضا_سازه_های_هوایی

دکتری92_مهندسی_هوافضا_مکانیک_پرواز_و_کنترل_ماهواره

دکتری92_مهندسی_و_مدیریت_ساخت_مدیریت_پروژه_و_ساخت


دکتری92_میکروبیولوژی_و_بهداشت_مواد_غذایی

دکتری92_میوه_کاری_فیزیولوژی_و_اصلاح_میوه


دکتری92_نانوبیوتکنولوژی_(ریز_زیست_فناوری)


دکتری92_هواشناسی_کشاورزی

دکتری92_هواشناسی

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی