حل دو معادله دو مجهول به روش حذفی

در این ویدئو یکی از روش های حل دو معادله دومجهول را می بینیم. این روش به نام روش حذفی معروف است.


۰ نظر

درسنامه آموزشی دهم و یازدهم مبحث مثلثات

مطلب زیر درسنامه ای برای مبحث مثلثات است که برای دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم قابل استفاده است. این درس نامه شامل تست هاس حل شده نیز می باشد.


درسنامه آموزشی دهم و یازدهم مبحث مثلثات

۰ نظر

نکات فصل اول زیست شناسی پیش دانشگاهی

مطلب زیر شامل خلاصه نکات فصل اول زیست شناسی پیش دانشگاهی و 12 تست نکته دار از این مطالب می باشد.


نکات فصل اول زیست شناسی پیش دانشگاهی

نکات فصل اول زیست شناسی پیش دانشگاهی (تست با پاسخنامه)

۰ نظر

آموزش ریاضی / اتحادها_2

در این ویدئو به حل مثال برای اتحاد مربع دو جمله ای پرداخته شده است. مثال های دیگر را در ویدئوهای بعدی ببینید.۰ نظر
از آموزش لذت ببرید :)