ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

درسنامه آموزشی دهم و یازدهم مبحث مثلثات

  • ۵۲۲

مطلب زیر درسنامه ای برای مبحث مثلثات است که برای دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم قابل استفاده است. این درس نامه شامل تست های حل شده نیز می باشد.


درسنامه آموزشی دهم و یازدهم مبحث مثلثات