آموزش ریاضی / کار با کسرها

جمع، تفریق، ضرب و تقسیم کسرها را یاد بگیرید. همچنین با انواع کسرها را در این ویدئو آشنا می شوید.


۰ نظر
از آموزش لذت ببرید :)