برگزاری الکترونیکی آزمون ملی دندانپزشکی

دهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور به صورت الکترونیک ۶ دی ماه برگزار می شود.

۰ نظر

جدیدترین تصمیمات دستیاری پزشکی اعلام شد/ توقف پذیرش پزشکی اجتماعی

آرای صادره در نودمین شورای آموزش پزشکی و تخصصی به منظور اعمال در آزمون دستیاری پزشکی سال ۹۸ اعلام شد.

۰ نظر

آزمون کارشناسی ارشد فراگیر نمره منفی ندارد

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور گفت: آزمون کارشناسی ارشد فراگیر در روز جمعه ۲۳ آذرماه برگزار می شود و نمره منفی ندارد.

۰ نظر

آزمون فراگیر ارشد پیام نور ۲۳ آذر برگزار می شود (آغاز توزیع کارت از سه شنبه)

آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال ۱۳۹۷ صبح روز جمعه ۲۳ آذر ۹۷ برگزار و کارت آزمون از سه شنبه توزیع می شود.

۰ نظر

آغاز ثبت‌نام آموزش غیرحضوری طلاب شاغل/ تغییر در محل برگزاری آزمون

مسئول آموزش‌های غیرحضوری و مجازی معاونت آموزش حوزه‌های علمیه از آغاز ثبت نام آموزش غیرحضوری طلاب شاغل خبر داد.

۰ نظر

مدارک مورد پذیرش و ضرایب دروس آزمون دکتری علوم پزشکی منتشر شد

دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال ۹۸ به همراه مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون منتشر شد.

۰ نظر

آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی دی ۹۷ برگزار می شود

دهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور ۶ دی ماه ۹۷ برگزار می شود.

۰ نظر

برای رشته های ورزشی و موسیقی؛ جزئیات آزمون های عملی رشته های نیمه متمرکز کنکور ۹۷ اعلام شد

زمان و مکان برگزاری آزمون عملی رشته‌های‌ تحصیلی نیمه‌متمرکز علوم ورزشی، مربیگری ورزشی، آموزش تربیت بدنی و موسیقی نظامی در کنکور ۹۷ اعلام شد.

۰ نظر

زمان آزمون الکترونیک میان دوره دندانپزشکی و پزشکی اعلام شد

زمان آزمون الکترونیک میان دوره علوم پایه رشته های دندانپزشکی و پزشکی و پیش کارورزی پزشکی برای داوطلبان تحصیلکرده در خارج از کشور اعلام شد.

۰ نظر

آزمون مجدد برای مردودین دستیاری در رشته های زنان و روانپزشکی

برای مردودین مصاحبه دو رشته زنان زایمان و روانپزشکی در چهل و پنجمین دوره آزمون دستیاری آزمون مجدد مصاحبه برگزار می شود.

۰ نظر

آزمون ورودی دهم

تیزهوشان نهم 1396 نظر

تیزهوشان نهم 1395۰ نظر

تیزهوشان نهم 1394 نظر

تیزهوشان نهم 1393

۰ نظر

تیزهوشان نهم 1392 تهران

۰ نظر

سوالات مرحله دوم المپیاد ریاضی

مرحله دوم ریاضی دوره 1

مرحله دوم ریاضی دوره 2

مرحله دوم ریاضی دوره 3

مرحله دوم ریاضی دوره 4

مرحله دوم ریاضی دوره 5

مرحله دوم ریاضی دوره 6

مرحله دوم ریاضی دوره 7

مرحله دوم ریاضی دوره 8

مرحله دوم ریاضی دوره 9

مرحله دوم ریاضی دوره 10

مرحله دوم ریاضی دوره 11

مرحله دوم ریاضی دوره 12

مرحله دوم ریاضی دوره 13

مرحله دوم ریاضی دوره 14

مرحله دوم ریاضی دوره 15

مرحله دوم ریاضی دوره 16

مرحله دوم ریاضی دوره 17

مرحله دوم ریاضی دوره 18

مرحله دوم ریاضی دوره 19

مرحله دوم ریاضی دوره 20

مرحله دوم ریاضی دوره 21

مرحله دوم ریاضی دوره 22

مرحله دوم ریاضی دوره 23

مرحله دوم ریاضی دوره 24

مرحله دوم ریاضی دوره 25

مرحله دوم ریاضی دوره 26

مرحله دوم ریاضی دوره 27

مرحله دوم ریاضی دوره 28

مرحله دوم ریاضی دوره 29

مرحله دوم ریاضی دوره 30

مرحله دوم ریاضی دوره 31

مرحله دوم ریاضی دوره 32

مرحله دوم ریاضی دوره 33

مرحله دوم ریاضی دوره 34

مرحله دوم ریاضی دوره 35

مرحله دوم ریاضی دوره 36

مرحله دوم ریاضی دوره 37

مرحله دوم ریاضی دوره 38

مرحله دوم ریاضی دوره 39

مرحله دوم ریاضی دوره 40

۰ نظر

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی

مرحله اول ریاضی دوره 1

مرحله اول ریاضی دوره 2

مرحله اول ریاضی دوره 3

مرحله اول ریاضی دوره 4

مرحله اول ریاضی دوره 5

مرحله اول ریاضی دوره 6

مرحله اول ریاضی دوره 7

مرحله اول ریاضی دوره 8

مرحله اول ریاضی دوره 9

مرحله اول ریاضی دوره 10

مرحله اول ریاضی دوره 11

مرحله اول ریاضی دوره 12

مرحله اول ریاضی دوره 13

مرحله اول ریاضی دوره 14

مرحله اول ریاضی دوره 15

مرحله اول ریاضی دوره 16

مرحله اول ریاضی دوره 17

مرحله اول ریاضی دوره 18

مرحله اول ریاضی دوره 19

مرحله اول ریاضی دوره 20

مرحله اول ریاضی دوره 21

مرحله اول ریاضی دوره 22

مرحله اول ریاضی دوره 23

مرحله اول ریاضی دوره 24

مرحله اول ریاضی دوره 25

مرحله اول ریاضی دوره 26

مرحله اول ریاضی دوره 27

مرحله اول ریاضی دوره 28

مرحله اول ریاضی دوره 29

مرحله اول ریاضی دوره 30

مرحله اول ریاضی دوره 31

مرحله اول ریاضی دوره 32

مرحله اول ریاضی دوره 33

مرحله اول ریاضی دوره 34

مرحله اول ریاضی دوره 35

مرحله اول ریاضی دوره 36

مرحله اول ریاضی دوره 37

مرحله اول ریاضی دوره 38

مرحله اول ریاضی دوره 39

مرحله اول ریاضی دوره 40

۰ نظر

سوالات مرحله اول المپیاد شیمی

مرحله اول شیمی دوره 1

مرحله اول شیمی دوره 2

مرحله اول شیمی دوره 3

مرحله اول شیمی دوره 4

مرحله اول شیمی دوره 5

مرحله اول شیمی دوره 6

مرحله اول شیمی دوره 7

مرحله اول شیمی دوره 8

مرحله اول شیمی دوره 9

مرحله اول شیمی دوره 10

مرحله اول شیمی دوره 11

مرحله اول شیمی دوره 12

مرحله اول شیمی دوره 13

مرحله اول شیمی دوره 14

مرحله اول شیمی دوره 15

مرحله اول شیمی دوره 16

مرحله اول شیمی دوره 17

مرحله اول شیمی دوره 18

مرحله اول شیمی دوره 19

مرحله اول شیمی دوره 20

مرحله اول شیمی دوره 21

مرحله اول شیمی دوره 22

مرحله اول شیمی دوره 23

مرحله اول شیمی دوره 24

مرحله اول شیمی دوره 25

مرحله اول شیمی دوره 26

مرحله اول شیمی دوره 27

مرحله اول شیمی دوره 28

مرحله اول شیمی دوره 29

مرحله اول شیمی دوره 30

مرحله اول شیمی دوره 31


۰ نظر

سوالات مرحله دوم المپیاد شیمی

مرحله دوم شیمی دوره 1

مرحله دوم شیمی دوره 2

مرحله دوم شیمی دوره 3

مرحله دوم شیمی دوره 4

مرحله دوم شیمی دوره 5

مرحله دوم شیمی دوره 6

مرحله دوم شیمی دوره 7

مرحله دوم شیمی دوره 8

مرحله دوم شیمی دوره 9

مرحله دوم شیمی دوره 10

مرحله دوم شیمی دوره 11

مرحله دوم شیمی دوره 12

مرحله دوم شیمی دوره 13

مرحله دوم شیمی دوره 14

مرحله دوم شیمی دوره 15

مرحله دوم شیمی دوره 16

مرحله دوم شیمی دوره 17

مرحله دوم شیمی دوره 18

مرحله دوم شیمی دوره 19

مرحله دوم شیمی دوره 20

مرحله دوم شیمی دوره 21

مرحله دوم شیمی دوره 22

مرحله دوم شیمی دوره 23

مرحله دوم شیمی دوره 24

مرحله دوم شیمی دوره 25

مرحله دوم شیمی دوره 26

مرحله دوم شیمی دوره 27

مرحله دوم شیمی دوره 28

مرحله دوم شیمی دوره 29

مرحله دوم شیمی دوره 30

مرحله دوم شیمی دوره 31


۰ نظر

سوالات مرحله دوم المپیاد نجوم

مرحله دوم نجوم دوره 1

مرحله دوم نجوم دوره 2

مرحله دوم نجوم دوره 3

مرحله دوم نجوم دوره 4

مرحله دوم نجوم دوره 5

مرحله دوم نجوم دوره 6

مرحله دوم نجوم دوره 7

مرحله دوم نجوم دوره 8

مرحله دوم نجوم دوره 9

مرحله دوم نجوم دوره 10

مرحله دوم نجوم دوره 11

مرحله دوم نجوم دوره 12

مرحله دوم نجوم دوره 13

مرحله دوم نجوم دوره 14

مرحله دوم نجوم دوره 15

مرحله دوم نجوم دوره 16

مرحله دوم نجوم دوره 17

مرحله دوم نجوم دوره 18

مرحله دوم نجوم دوره 19

مرحله دوم نجوم دوره 20

مرحله دوم نجوم دوره 21

مرحله دوم نجوم دوره 22

مرحله دوم نجوم دوره 23

مرحله دوم نجوم دوره 24

مرحله دوم نجوم دوره 25

مرحله دوم نجوم دوره 26

مرحله دوم نجوم دوره 27

مرحله دوم نجوم دوره 28

مرحله دوم نجوم دوره 29

مرحله دوم نجوم دوره 30

مرحله دوم نجوم دوره 31


۰ نظر

سوالات مرحله اول المپیاد نجوم

مرحله اول نجوم دوره 1

مرحله اول نجوم دوره 2

مرحله اول نجوم دوره 3

مرحله اول نجوم دوره 4

مرحله اول نجوم دوره 5

مرحله اول نجوم دوره 6

مرحله اول نجوم دوره 7

مرحله اول نجوم دوره 8

مرحله اول نجوم دوره 9

مرحله اول نجوم دوره 10

مرحله اول نجوم دوره 11

مرحله اول نجوم دوره 12

مرحله اول نجوم دوره 13

مرحله اول نجوم دوره 14

مرحله اول نجوم دوره 15

مرحله اول نجوم دوره 16

مرحله اول نجوم دوره 17

مرحله اول نجوم دوره 18

مرحله اول نجوم دوره 19

مرحله اول نجوم دوره 20

مرحله اول نجوم دوره 21

مرحله اول نجوم دوره 22

مرحله اول نجوم دوره 23

مرحله اول نجوم دوره 24

مرحله اول نجوم دوره 25

مرحله اول نجوم دوره 26

مرحله اول نجوم دوره 27

مرحله اول نجوم دوره 28

مرحله اول نجوم دوره 29

مرحله اول نجوم دوره 30

مرحله اول نجوم دوره 31


۰ نظر

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر

مرحله دوم کامپیوتر دوره 1

مرحله دوم کامپیوتر دوره 2

مرحله دوم کامپیوتر دوره 3

مرحله دوم کامپیوتر دوره 4

مرحله دوم کامپیوتر دوره 5

مرحله دوم کامپیوتر دوره 6

مرحله دوم کامپیوتر دوره 7

مرحله دوم کامپیوتر دوره 8

مرحله دوم کامپیوتر دوره 9

مرحله دوم کامپیوتر دوره 10

مرحله دوم کامپیوتر دوره 11

مرحله دوم کامپیوتر دوره 12

مرحله دوم کامپیوتر دوره 13

مرحله دوم کامپیوتر دوره 14

مرحله دوم کامپیوتر دوره 15

مرحله دوم کامپیوتر دوره 16

مرحله دوم کامپیوتر دوره 17

مرحله دوم کامپیوتر دوره 18

مرحله دوم کامپیوتر دوره 19

مرحله دوم کامپیوتر دوره 20

مرحله دوم کامپیوتر دوره 21

مرحله دوم کامپیوتر دوره 22

مرحله دوم کامپیوتر دوره 23

مرحله دوم کامپیوتر دوره 24

مرحله دوم کامپیوتر دوره 25

مرحله دوم کامپیوتر دوره 26

مرحله دوم کامپیوتر دوره 27

مرحله دوم کامپیوتر دوره 28

مرحله دوم کامپیوتر دوره 29

مرحله دوم کامپیوتر دوره 30

مرحله دوم کامپیوتر دوره 31


۰ نظر

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر

مرحله اول کامپیوتر دوره 1

مرحله اول کامپیوتر دوره 2

مرحله اول کامپیوتر دوره 3

مرحله اول کامپیوتر دوره 4

مرحله اول کامپیوتر دوره 5

مرحله اول کامپیوتر دوره 6

مرحله اول کامپیوتر دوره 7

مرحله اول کامپیوتر دوره 8

مرحله اول کامپیوتر دوره 9

مرحله اول کامپیوتر دوره 10

مرحله اول کامپیوتر دوره 11

مرحله اول کامپیوتر دوره 12

مرحله اول کامپیوتر دوره 13

مرحله اول کامپیوتر دوره 14

مرحله اول کامپیوتر دوره 15

مرحله اول کامپیوتر دوره 16

مرحله اول کامپیوتر دوره 17

مرحله اول کامپیوتر دوره 18

مرحله اول کامپیوتر دوره 19

مرحله اول کامپیوتر دوره 20

مرحله اول کامپیوتر دوره 21

مرحله اول کامپیوتر دوره 22

مرحله اول کامپیوتر دوره 23

مرحله اول کامپیوتر دوره 24

مرحله اول کامپیوتر دوره 25

مرحله اول کامپیوتر دوره 26

مرحله اول کامپیوتر دوره 27

مرحله اول کامپیوتر دوره 28

مرحله اول کامپیوتر دوره 29

مرحله اول کامپیوتر دوره 30

مرحله اول کامپیوتر دوره 31


۰ نظر

سوالات مرحله دوم المپیاد ادبی

مرحله دوم ادبی دوره 1

مرحله دوم ادبی دوره 2

مرحله دوم ادبی دوره 3

مرحله دوم ادبی دوره 4

مرحله دوم ادبی دوره 5

مرحله دوم ادبی دوره 6

مرحله دوم ادبی دوره 7

مرحله دوم ادبی دوره 8

مرحله دوم ادبی دوره 9

مرحله دوم ادبی دوره 10

مرحله دوم ادبی دوره 11

مرحله دوم ادبی دوره 12

مرحله دوم ادبی دوره 13

مرحله دوم ادبی دوره 14

مرحله دوم ادبی دوره 15

مرحله دوم ادبی دوره 16

مرحله دوم ادبی دوره 17

مرحله دوم ادبی دوره 18

مرحله دوم ادبی دوره 19

مرحله دوم ادبی دوره 20

مرحله دوم ادبی دوره 21

مرحله دوم ادبی دوره 22

مرحله دوم ادبی دوره 23

مرحله دوم ادبی دوره 24

مرحله دوم ادبی دوره 25

مرحله دوم ادبی دوره 26

مرحله دوم ادبی دوره 27

مرحله دوم ادبی دوره 28

مرحله دوم ادبی دوره 29

مرحله دوم ادبی دوره 30

مرحله دوم ادبی دوره 31


۰ نظر

سوالات مرحله اول المپیاد ادبی

مرحله اول ادبی دوره 1

مرحله اول ادبی دوره 2

مرحله اول ادبی دوره 3

مرحله اول ادبی دوره 4

مرحله اول ادبی دوره 5

مرحله اول ادبی دوره 6

مرحله اول ادبی دوره 7

مرحله اول ادبی دوره 8

مرحله اول ادبی دوره 9

مرحله اول ادبی دوره 10

مرحله اول ادبی دوره 11

مرحله اول ادبی دوره 12

مرحله اول ادبی دوره 13

مرحله اول ادبی دوره 14

مرحله اول ادبی دوره 15

مرحله اول ادبی دوره 16

مرحله اول ادبی دوره 17

مرحله اول ادبی دوره 18

مرحله اول ادبی دوره 19

مرحله اول ادبی دوره 20

مرحله اول ادبی دوره 21

مرحله اول ادبی دوره 22

مرحله اول ادبی دوره 23

مرحله اول ادبی دوره 24

مرحله اول ادبی دوره 25

مرحله اول ادبی دوره 26

مرحله اول ادبی دوره 27

مرحله اول ادبی دوره 28

مرحله اول ادبی دوره 29

مرحله اول ادبی دوره 30

مرحله اول ادبی دوره 31


۰ نظر

سوالات مرحله دوم المپیاد زیست

مرحله دوم زیست دوره 1

مرحله دوم زیست دوره 2

مرحله دوم زیست دوره 3

مرحله دوم زیست دوره 4

مرحله دوم زیست دوره 5

مرحله دوم زیست دوره 6

مرحله دوم زیست دوره 7

مرحله دوم زیست دوره 8

مرحله دوم زیست دوره 9

مرحله دوم زیست دوره 10

مرحله دوم زیست دوره 11

مرحله دوم زیست دوره 12

مرحله دوم زیست دوره 13

مرحله دوم زیست دوره 14

مرحله دوم زیست دوره 15

مرحله دوم زیست دوره 16

مرحله دوم زیست دوره 17

مرحله دوم زیست دوره 18

مرحله دوم زیست دوره 19

مرحله دوم زیست دوره 20

مرحله دوم زیست دوره 21

مرحله دوم زیست دوره 22

مرحله دوم زیست دوره 23

مرحله دوم زیست دوره 24

مرحله دوم زیست دوره 25

مرحله دوم زیست دوره 26

مرحله دوم زیست دوره 27

مرحله دوم زیست دوره 28

مرحله دوم زیست دوره 29

مرحله دوم زیست دوره 30

مرحله دوم زیست دوره 31

۰ نظر

سوالات مرحله اول المپیاد زیست

مرحله اول زیست دوره 1

مرحله اول زیست دوره 2

مرحله اول زیست دوره 3

مرحله اول زیست دوره 4

مرحله اول زیست دوره 5

مرحله اول زیست دوره 6

مرحله اول زیست دوره 7

مرحله اول زیست دوره 8

مرحله اول زیست دوره 9

مرحله اول زیست دوره 10

مرحله اول زیست دوره 11

مرحله اول زیست دوره 12

مرحله اول زیست دوره 13

مرحله اول زیست دوره 14

مرحله اول زیست دوره 15

مرحله اول زیست دوره 16

مرحله اول زیست دوره 17

مرحله اول زیست دوره 18

مرحله اول زیست دوره 19

مرحله اول زیست دوره 20

مرحله اول زیست دوره 21

مرحله اول زیست دوره 22

مرحله اول زیست دوره 23

مرحله اول زیست دوره 24

مرحله اول زیست دوره 25

مرحله اول زیست دوره 26

مرحله اول زیست دوره 27

مرحله اول زیست دوره 28

مرحله اول زیست دوره 29

مرحله اول زیست دوره 30

مرحله اول زیست دوره 31

۰ نظر

سوالات مرحله دوم المپیاد فیزیک

مرحله دوم فیزیک دوره 1

مرحله دوم فیزیک دوره 2

مرحله دوم فیزیک دوره 3

مرحله دوم فیزیک دوره 4

مرحله دوم فیزیک دوره 5

مرحله دوم فیزیک دوره 6

مرحله دوم فیزیک دوره 7

مرحله دوم فیزیک دوره 8

مرحله دوم فیزیک دوره 9

مرحله دوم فیزیک دوره 10

مرحله دوم فیزیک دوره 11

مرحله دوم فیزیک دوره 12

مرحله دوم فیزیک دوره 13

مرحله دوم فیزیک دوره 14

مرحله دوم فیزیک دوره 15

مرحله دوم فیزیک دوره 16

مرحله دوم فیزیک دوره 17

مرحله دوم فیزیک دوره 18

مرحله دوم فیزیک دوره 19

مرحله دوم فیزیک دوره 20

مرحله دوم فیزیک دوره 21

مرحله دوم فیزیک دوره 22

مرحله دوم فیزیک دوره 23

مرحله دوم فیزیک دوره 24

مرحله دوم فیزیک دوره 25

مرحله دوم فیزیک دوره 26

مرحله دوم فیزیک دوره 27

مرحله دوم فیزیک دوره 28

مرحله دوم فیزیک دوره 29

مرحله دوم فیزیک دوره 30

مرحله دوم فیزیک دوره 31

۰ نظر

سوالات مرحله اول المپیاد فیزیک

مرحله اول فیزیک دوره 1

مرحله اول فیزیک دوره 2

مرحله اول فیزیک دوره 3

مرحله اول فیزیک دوره 4

مرحله اول فیزیک دوره 5

مرحله اول فیزیک دوره 6

مرحله اول فیزیک دوره 7

مرحله اول فیزیک دوره 8

مرحله اول فیزیک دوره 9

مرحله اول فیزیک دوره 10

مرحله اول فیزیک دوره 11

مرحله اول فیزیک دوره 12

مرحله اول فیزیک دوره 13

مرحله اول فیزیک دوره 14

مرحله اول فیزیک دوره 15

مرحله اول فیزیک دوره 16

مرحله اول فیزیک دوره 17

مرحله اول فیزیک دوره 18

مرحله اول فیزیک دوره 19

مرحله اول فیزیک دوره 20

مرحله اول فیزیک دوره 21

مرحله اول فیزیک دوره 22

مرحله اول فیزیک دوره 23

مرحله اول فیزیک دوره 24

مرحله اول فیزیک دوره 25

مرحله اول فیزیک دوره 26

مرحله اول فیزیک دوره 27

مرحله اول فیزیک دوره 28

مرحله اول فیزیک دوره 29

مرحله اول فیزیک دوره 30

مرحله اول فیزیک دوره 31


۰ نظر

سوالات آزمون کنکور سراسری تجربی


کنکور سراسری تجربی 1392

کنکور سراسری تجربی 1393

کنکور سراسری تجربی 1394

کنکور سراسری تجربی 1395

کنکور سراسری تجربی 1396

کنکور سراسری تجربی 1397

۰ نظر

سوالات آزمون کنکور سراسری انسانی


کنکور سراسری انسانی 1392

کنکور سراسری انسانی 1393

کنکور سراسری انسانی 1394

کنکور سراسری انسانی 1395

کنکور سراسری انسانی 1396

کنکور سراسری انسانی 1397


۰ نظر

سوالات آزمون کنکور سراسری زبان


کنکور سراسری زبان 1392

کنکور سراسری زبان 1393

کنکور سراسری زبان 1394

کنکور سراسری زبان 1395

کنکور سراسری زبان 1396

کنکور سراسری زبان 1397

۰ نظر

سوالات آزمون کنکور سراسری هنر


کنکور سراسری هنر 1392

کنکور سراسری هنر 1393

کنکور سراسری هنر 1394

کنکور سراسری هنر 1395

کنکور سراسری هنر 1396

کنکور سراسری هنر 1397

۰ نظر

سوالات آزمون کنکور سراسری ریاضی


کنکور سراسری ریاضی 1392

کنکور سراسری ریاضی 1393

کنکور سراسری ریاضی 1394

کنکور سراسری ریاضی 1395

کنکور سراسری ریاضی 1396

کنکور سراسری ریاضی 1397

۰ نظر

سوالات آزمون دکتری 1392

با استفاده از Ctrl+F و تایپ قسمتی از نام درس، می تونید راحتتر به مطلب مورد نظرتون برسید.دکتری92_آب_شناسی

دکتری92_آب_و_هوا_شناسی_(اقلیم_شناسی)

دکتری92_آبیاری_و_زهکشی

دکتری92_ادبیات_فرانسه

دکتری92_آسیب_شناسی_ورزشی_و_حرکات_اصلاحی

دکتری92_اصلاح_نباتات_ژنتیک_بیومتری

دکتری92_اصلاح_نژاد_دام

دکتری92_اقتصاد_نفت_و_گاز

دکتری92_اقتصادی

دکتری92_اکولوژی_گیاهان_زراعی

دکتری92_الکتروشیمی

دکتری92_الهیات_ادیان_و_عرفان

دکتری92_الهیات_تاریخ_و_تمدن_ملل_اسلامی

دکتری92_الهیات_تصوف_و_عرفان_اسلامی

دکتری92_الهیات_فقه_و_مبانی_حقوق_اسلامی

دکتری92_الهیات_و_معارف_اسلامی_علوم_قرآن_و_حدیث

دکتری92_آلودگی_های_محیط_زیست

دکتری92_آمار

دکتری92_آمایش_محیط_زیست

دکتری92_آموزش_زبان_آلمانی

دکتری92_آموزش_زبان_انگلیسی

دکتری92_آموزش_زبان_روسی

دکتری92_آموزش_زبان_فرانسه

دکتری92_آموزش_عالی

دکتری92_آینده_پژوهی


دکتری92_برنامه_ریزی_آموزشی

دکتری92_برنامه_ریزی_درسی

دکتری92_بوم_شناسی_آبزیان_شیلاتی

دکتری92_بیابان_زدایی

دکتری92_بیوانفورماتیک

دکتری92_بیوتکنولوژی_و_ژنتیک_ملکولی

دکتری92_بیوشیمی

دکتری92_بیوفیزیک

دکتری92_بیولوژی_خاک_بیولوژی_تکنولوژی_خاک

دکتری92_بیومکانیک_ورزشی


دکتری92_پترولوژی

دکتری92_پژوهش_هنر

دکتری92_پلیمر

دکتری92_پیدایش_و_رده_بندی_و_ارزیابی_خاک


دکتری92_تاریخ_اسلام

دکتری92_تاریخ_ایران_پیش_از_اسلام

دکتری92_ترویج_کشاورزی_آموزش_کشاورزی

دکتری92_تغذیه_دام

دکتری92_تکتونیک

دکتری92_تکثیر_و_پرورش

دکتری92_تکنولوژی_آموزشی

دکتری92_تکنولوژی_مواد_غذایی

دکتری92_تنوع_زیستی

دکتری92_توسعه_روستایی_توسعه_کشاورزی

دکتری92_تولید_و_بهره_برداری_صید


دکتری92_جغرافیا_و_برنامه_ریزی_روستایی

دکتری92_جغرافیا_و_برنامه_ریزی_شهری

دکتری92_جغرافیای_سیاسی

دکتری92_جنگل_داری_و_اقتصاد_جنگل

دکتری92_جنگل_شناسی_و_اکولوژی_جنگل


دکتری92_چینه_و_فسیل_شناسی


دکتری92_حسابداری

دکتری92_حفاظت_و_اصلاح_چوب

دکتری92_حقوق_بین_الملل_عمومی

دکتری92_حقوق_جزا

دکتری92_حقوق_خصوصی

دکتری92_حقوق_عمومی

دکتری92_حقوق_نفت_و_گاز


دکتری92_رسوب_شناسی_سنگ_شناسی_رسوبی

دکتری92_رفتار_حرکتی

دکتری92_روان_شناسی_تربیتی

دکتری92_روان_شناسی_و_آموزش_کودکان_استثنایی


دکتری92_زبان_انگلیسی_ترجمه

دکتری92_زبان_شناسی_همگانی

دکتری92_زبان_و_ادبیات_انگلیسی

دکتری92_زبان_و_ادبیات_عرب

دکتری92_زبان_و_ادبیات_فارسی

دکتری92_زراعت_فیزیولوژی_و_گیاهان_زراعی

دکتری92_زمین_شناسی_مهندسی

دکتری92_زمین_شناسی_نفت

دکتری92_زیست_شناسی_دریا_جانوران_دریا

دکتری92_زیست_شناسی_زیست_فناوری_(بیوتکنولوژی)_گرایش_میکروبی

دکتری92_زیست_شناسی_ژنتیک

دکتری92_زیست_شناسی_سلولی_و_ملکولی

دکتری92_زیست_شناسی_سلولی_و_تکوینی_گیاهی

دکتری92_زیست_شناسی_سیستماتیک_گیاهی_بوم_شناسی_گیاهی

دکتری92_زیست_شناسی_فیزیولوژی_گیاهی

دکتری92_زیست_شناسی_میکروبیولوژی

دکتری92_زیست_محیطی


دکتری92_ژئوشیمی_(زمین_شیمی)

دکتری92_ژئوفیزیک_الکترومغناطیسی

دکتری92_ژئوفیزیک_زلزله_شناسی

دکتری92_ژئوفیزیک_گرانی_سنجی

دکتری92_ژئوفیزیک_لرزه_شناسی


دکتری92_سازه_های_آبی

دکتری92_سبزیکاری_فیزیولوژی_و_اصلاح_سبزی

دکتری92_سنجش_از_دور_و_سامانه_اطلاعات_جغرافیایی

دکتری92_سنجش_و_اندازه_گیری


دکتری92_شیمی_آلی

دکتری92_شیمی_تجزیه

دکتری92_شیمی_فیزیک

دکتری92_شیمی_کاربردی

دکتری92_شیمی_معدنی

دکتری92_شیمی_مواد_غذایی

دکتری92_شیمی_و_حاصلخیزی_خاک


دکتری92_صنایع_چوب_با_فرآورده_های_مرکب_چوب

دکتری92_صنایع_خمیر_و_کاغذ


دکتری92_علم_اطلاعات_و_دانش_شناسی

دکتری92_علوم_اجتماعی_جمعیت_شناسی

دکتری92_علوم_جانوری_بیوسیستماتیک_جانوری

دکتری92_علوم_جانوری_تکوینی

دکتری92_علوم_جانوری_فیزیولوژی_جانوری

دکتری92_علوم_طیور

دکتری92_علوم_علف_های_هرز

دکتری92_علوم_کامپیوتر

دکتری92_علوم_مرتع_مرتعداری

دکتری92_علوم_و_تکنولوژی_بذر


دکتری92_فرآوری_محصولات_شیلاتی

دکتری92_فرهنگ_و_زبان_های_باستانی

دکتری92_فقه_شافعی

دکتری92_فلسفه_تعلیم_و_تربیت

دکتری92_فوتونیک

دکتری92_فیتو_شیمی

دکتری92_فیزیک_دریا

دکتری92_فیزیک_و_حفاظت_خاک

دکتری92_فیزیک

دکتری92_فیزیولوژی_پس_از_برداشت

دکتری92_فیزیولوژی_دام

دکتری92_فیزیولوژی_ورزشی


دکتری92_گیاهان_زینتی


دکتری92_مالی

دکتری92_مجموعه_اقتصاد_کشاورزی

دکتری92_مجموعه_باستان_شناسی

دکتری92_مجموعه_بیماری_شناسی_گیاهی

دکتری92_مجموعه_بیوتکنولوژی_کشاورزی

دکتری92_مجموعه_تاریخ_ایران_بعد_از_اسلام

دکتری92_مجموعه_چوب_شناسی_و_صنایع_چوب

دکتری92_مجموعه_حشره_شناسی_کشاورزی

دکتری92_مجموعه_روان_شناسی

دکتری92_مجموعه_ریاضی_ریاضی_کاربردی

دکتری92_مجموعه_ریاضی_ریاضی_محض

دکتری92_مجموعه_شهرسازی

دکتری92_مجموعه_علوم_اجتماعی

دکتری92_مجموعه_علوم_ارتباطات

دکتری92_مجموعه_علوم_اعصاب_شناختی

دکتری92_مجموعه_علوم_اقتصادی

دکتری92_مجموعه_فلسفه

دکتری92_مجموعه_کارآفرینی

دکتری92_مجموعه_کشاورزی_هسته_ای

دکتری92_مجموعه_کلام

دکتری92_مجموعه_گیاهان_دارویی

دکتری92_مجموعه_مدرسی_معارف_اسلامی

دکتری92_مجموعه_مدیریت

دکتری92_مجموعه_مرتع_داری_و_آبخیزداری_(علوم_و_مهندسی_آبخیزداری)

دکتری92_مجموعه_مشاوره_و_راهنمایی

دکتری92_مجموعه_معماری

دکتری92_مجموعه_مکانیزاسیون_کشاورزی

دکتری92_مجموعه_مهندسی_صنایع

دکتری92_مجموعه_نانوشیمی

دکتری92_مجموعه_نانوفیزیک


دکتری92_محیط_زیست_برنامه_ریزی

دکتری92_مددکاری_اجتماعی

دکتری92_مدیریت_آموزشی

دکتری92_مدیریت_قراردادهای_بین_الملل_نفت_و_گاز

دکتری92_مدیریت_ورزشی

دکتری92_مرمت_آثار_و_اشیای_فرهنگی_و_تاریخی

دکتری92_مرمت_و_احیای_بناها_و_بافت_های_تاریخی

دکتری92_مطالعات_زنان

دکتری92_مکانیک_ماشین_های_کشاورزی

دکتری92_منابع_آب


دکتری92_مهندسی_برق_الکترونیک

دکتری92_مهندسی_برق_قدرت

دکتری92_مهندسی_برق_کنترل

دکتری92_مهندسی_برق_مخابرات_(سیستم)

دکتری92_مهندسی_برق_مخابرات_(میدان)

دکتری92_مهندسی_برق_هوش_ماشین_و_رباتیک

دکتری92_مهندسی_پزشکی_بیو_الکتریک

دکتری92_مهندسی_پزشکی_بیومتریال

دکتری92_مهندسی_پزشکی_بیومکانیک

دکتری92_مهندسی_پلیمر_رنگ_و_چاپ

دکتری92_مهندسی_پلیمر_صنایع_پلیمر

دکتری92_مهندسی_پلیمر_صنایع_رنگ

دکتری92_مهندسی_پلیمر_فرایندهای_پلیمریراسیون

دکتری92_مهندسی_جنگل

دکتری92_مهندسی_دریا

دکتری92_مهندسی_سیستم_های_انرژی

دکتری92_مهندسی_شیمی_(بیوتکنولوژی_محیط_زیست)

دکتری92_مهندسی_شیمی_(تمامی_گرایش_ها)

دکتری92_مهندسی_شیمی_مهندسی_پلیمر

دکتری92_مهندسی_صنایع_غذایی

دکتری92_مهندسی_عمران_(نقشه_برداری)_ژئودزی

دکتری92_مهندسی_عمران_(نقشه_برداری)_سنجش_از_دور

دکتری92_مهندسی_عمران_(نقشه_برداری)_سیستم_اطلاعات_جغرافیایی_(GIS)

دکتری92_مهندسی_عمران_(نقشه_برداری)_فتوکرامتری

دکتری92_مهندسی_عمران_برنامه_ریزی_حمل_و_نقل

دکتری92_مهندسی_عمران_راه_و_ترابری

دکتری92_مهندسی_عمران_سازه_های_دریایی

دکتری92_مهندسی_عمران_سازه_های_هیدرولیکی

دکتری92_مهندسی_عمران_سازه

دکتری92_مهندسی_عمران_محیط_زیست

دکتری92_مهندسی_عمران_مدیریت_ساخت

دکتری92_مهندسی_عمران_مکانیک_خاک_و_پی

دکتری92_مهندسی_عمران_مهندسی_آب

دکتری92_مهندسی_عمران_مهندسی_زلزله

دکتری92_مهندسی_فناوری_اطلاعات

دکتری92_مهندسی_فناوری_نانو_نانوالکترونیک

دکتری92_مهندسی_فناوری_نانو_نانومواد

دکتری92_مهندسی_کامپیوتر_الگوریتم_و_محاسبات

دکتری92_مهندسی_کامپیوتر_زمینه_فناوری_اطلاعات_(IT)

دکتری92_مهندسی_کامپیوتر_معماری_سیستم_های_کامپیوتری_(سخت_افزار)

دکتری92_مهندسی_کامپیوتر_نرم_افزار

دکتری92_مهندسی_کامپیوتر_هوش_مصنوعی

دکتری92_مهندسی_محیط_زیست_آب_و_فاضلاب

دکتری92_مهندسی_محیط_زیست_آلودگی_هوا

دکتری92_مهندسی_محیط_زیست_منابع_آب

دکتری92_مهندسی_محیط_زیست_مواد_زائد_جامد

دکتری92_مهندسی_معدن_استخراج

دکتری92_مهندسی_معدن_اکتشاف

دکتری92_مهندسی_معدن_فرآوری_مواد_معدنی

دکتری92_مهندسی_معدن_مکانیک_سنگ

دکتری92_مهندسی_مکانیک_تبدیل_انرژی

دکتری92_مهندسی_مکانیک_ساخت_و_تولید

دکتری92_مهندسی_مکانیک_طراحی_کاربردی_(دینامیک_جامدات)

دکتری92_مهندسی_مکانیک_طراحی_کاربردی(دینامیک_کنترل_ارتعاشات)

دکتری92_مهندسی_مکانیک_مهندسی_پزشکی_(بیومکانیک)

دکتری92_مهندسی_مکانیک_مهندسی_خودرو_سازه_و_بدنه

دکتری92_مهندسی_مکانیک_مهندسی_خودرو_سیستم_های_تعلیق_ترمز_و_فرمان

دکتری92_مهندسی_مکانیک_مهندسی_خودرو_قوای_محرکه

دکتری92_مهندسی_مکانیک_مهندسی_راه_آهن_(ماشین_های_ریلی)

دکتری92_مهندسی_مواد_و_متالورژی

دکتری92_مهندسی_نساجی_تکنولوژی_نساجی

دکتری92_مهندسی_نساجی_شیمی_نساجی_و_علوم_الیاف

دکتری92_مهندسی_نفت_اکتشاف

دکتری92_مهندسی_نفت_مهندسی_مخازن_هیدروکربوری

دکتری92_مهندسی_نفت_نفت_و_بهره_برداری_مخازن

دکتری92_مهندسی_هسته_ای_(شکافت_راکتور)

دکتری92_مهندسی_هسته_ای_(شکافت_پرتوپزشکی)

دکتری92_مهندسی_هسته_ای_(شکافت_چرخه_سوخت)

دکتری92_مهندسی_هسته_ای_(شکافت_کاربرد_پرتوها)

دکتری92_مهندسی_هسته_ای_گداخت

دکتری92_مهندسی_هوافضا_آیرودینامیک

دکتری92_مهندسی_هوافضا_جلوبرندگی_(پیشرانش)

دکتری92_مهندسی_هوافضا_سازه_های_هوایی

دکتری92_مهندسی_هوافضا_مکانیک_پرواز_و_کنترل_ماهواره

دکتری92_مهندسی_و_مدیریت_ساخت_مدیریت_پروژه_و_ساخت


دکتری92_میکروبیولوژی_و_بهداشت_مواد_غذایی

دکتری92_میوه_کاری_فیزیولوژی_و_اصلاح_میوه


دکتری92_نانوبیوتکنولوژی_(ریز_زیست_فناوری)


دکتری92_هواشناسی_کشاورزی

دکتری92_هواشناسی

۰ نظر