دانلود سوالات مرحله دوم المپیادهای علمی

سوالات مرحله دوم المپیادهای علی دبیرستان را از لینک زیر می توانید دانلود کنید.


دانلود سوالات مرحله دوم المپیادهای علمی

۰ نظر

بسته آموزش مجازی ویژه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی تهیه شد

مدیر امور نخبگان و استعدادهای درخشان وزارت بهداشت گفت: بسته آموزشی ویژه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی تهیه شده که به صورت مجازی ارائه خواهد شد.

۰ نظر

دانلود سوالات مرحله اول المپیادهای علمی

سوالات مرحله اول المپیادهای علمی کشور را از لینک زیر می تونید دانلود کنید.
انتخاب درس
۰ نظر

جزئیات بیست و سومین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام شد

همزمان با برگزاری امتحانات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷ اولین مرحله بیست و سومین دوره آزمون المپیاد علمـی دانشـجویی کشـور برگزار می شود.

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 29

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 20

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 28

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 19

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 27

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 18

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 26

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 17

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 25

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 16

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 24

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 14

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 23

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 13

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 22

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 12

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم شیمی دوره 27

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 11

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 20

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم شیمی دوره 26

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 10

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 19

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم شیمی دوره 25

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 9

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 18

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم شیمی دوره 24

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 8

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 17

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم شیمی دوره 23

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 7

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 16

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم شیمی دوره 22

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 6

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 15

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم شیمی دوره 21

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 5

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 14

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم کامپیوتر دوره 27

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم شیمی دوره 20

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 4

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 13

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم کامپیوتر دوره 26

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم شیمی دوره 19

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ریاضی دوره 35

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 3

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 12

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم کامپیوتر دوره 25

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم شیمی دوره 18

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ریاضی دوره 34

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم زیست دوره 1

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 11

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم کامپیوتر دوره 24

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم شیمی دوره 17

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ریاضی دوره 33

دریافت

۰ نظر

مرحله اول زیست دوره 20

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم کامپیوتر دوره 23

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم شیمی دوره 16

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ریاضی دوره 32

دریافت

۰ نظر

مرحله اول زیست دوره 19

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم کامپیوتر دوره 22

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم شیمی دوره 15

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ریاضی دوره 31

دریافت

۰ نظر

مرحله اول زیست دوره 18

دریافت

۱ نظر

مرحله دوم کامپیوتر دوره 21

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم شیمی دوره 14

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ریاضی دوره 30

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم کامپیوتر دوره 20

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم شیمی دوره 13

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ریاضی دوره 29

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم کامپیوتر دوره 19

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم شیمی دوره 12

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ریاضی دوره 28

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم کامپیوتر دوره 18

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم شیمی دوره 11

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ریاضی دوره 27

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم کامپیوتر دوره 17

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم شیمی دوره 10

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ریاضی دوره 26

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم کامپیوتر دوره 16

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ریاضی دوره 25

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم کامپیوتر دوره 14

دریافت

۱ نظر

مرحله دوم ریاضی دوره 24

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم کامپیوتر دوره 13

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ریاضی دوره 23

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم کامپیوتر دوره 11

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ریاضی دوره 22

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم کامپیوتر دوره 10

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ریاضی دوره 21

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ریاضی دوره 20

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ادبی دوره 21

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ادبی دوره 30

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ادبی دوره 29

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ادبی دوره 28

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ادبی دوره 27

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ریاضی دوره 35

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ادبی دوره 26

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ریاضی دوره 19

دریافت

۰ نظر

مرحله اول زیست دوره 17

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ریاضی دوره 34

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ادبی دوره 25

دریافت

۱ نظر

مرحله دوم ریاضی دوره 18

دریافت

۰ نظر

مرحله اول زیست دوره 16

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ریاضی دوره 33

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ادبی دوره 24

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ریاضی دوره 17

دریافت

۰ نظر

مرحله اول زیست دوره 15

دریافت

۱ نظر

مرحله اول ریاضی دوره 32

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ادبی دوره 23

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ریاضی دوره 16

دریافت

۰ نظر

مرحله اول زیست دوره 13

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ریاضی دوره 31

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ادبی دوره 22

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ریاضی دوره 15

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ادبی دوره 21

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ریاضی دوره 30

دریافت

۰ نظر

مرحله اول زیست دوره 12

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم ریاضی دوره 14

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ادبی دوره 19

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ریاضی دوره 29

دریافت

۰ نظر

مرحله اول زیست دوره 11

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ادبی دوره 18

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم نجوم دوره 13

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ریاضی دوره 28

دریافت

۰ نظر

مرحله اول زیست دوره 10

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ادبی دوره 17

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم نجوم دوره 12

دریافت

۱ نظر

مرحله اول ریاضی دوره 27

دریافت

۰ نظر

مرحله اول زیست دوره 9

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ادبی دوره 16

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم نجوم دوره 11

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ریاضی دوره 26

دریافت

۰ نظر

مرحله اول زیست دوره 8

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ادبی دوره 14

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم نجوم دوره 10

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ریاضی دوره 25

دریافت

۰ نظر

مرحله اول زیست دوره 7

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ادبی دوره 13

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ریاضی دوره 24

دریافت

۰ نظر

مرحله اول زیست دوره 6

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ادبی دوره 12

دریافت

۰ نظر

مرحله اول زیست دوره 5

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ریاضی دوره 23

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ادبی دوره 11

دریافت

۰ نظر

مرحله اول زیست دوره 4

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ریاضی دوره 22

دریافت

۰ نظر

مرحله اول شیمی دوره 27

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ادبی دوره 9

دریافت

۰ نظر

مرحله اول زیست دوره 3

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ریاضی دوره 21

دریافت

۰ نظر

مرحله اول شیمی دوره 26

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ادبی دوره 8

دریافت

۱ نظر

مرحله اول زیست دوره 2

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ریاضی دوره 20

دریافت

۰ نظر

مرحله اول شیمی دوره 25

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ادبی دوره 5

دریافت

۰ نظر

مرحله اول زیست دوره 1

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ریاضی دوره 19

دریافت

۰ نظر

مرحله اول شیمی دوره 24

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم نجوم دوره 9

دریافت

۰ نظر

مرحله اول شیمی دوره 23

دریافت

۰ نظر

مرحله اول شیمی دوره 22

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم نجوم دوره 8

دریافت

۰ نظر

مرحله اول شیمی دوره 21

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم نجوم دوره 7

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم نجوم دوره 6

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم نجوم دوره 5

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم نجوم دوره 4

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم نجوم دوره 3

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم نجوم دوره 2

دریافت

۰ نظر

مرحله دوم نجوم دوره 1

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ریاضی دوره 18

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ریاضی دوره 17

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ریاضی دوره 16

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ریاضی دوره 15

دریافت

۰ نظر

مرحله اول نجوم دوره 13

دریافت

۰ نظر

مرحله اول نجوم دوره 12

دریافت

۰ نظر

مرحله اول نجوم دوره 11

دریافت

۰ نظر

مرحله اول نجوم دوره 10

دریافت

۰ نظر

مرحله اول نجوم دوره 9

دریافت

۰ نظر

مرحله اول نجوم دوره 8

دریافت

۰ نظر

مرحله اول کامپیوتر دوره 27

دریافت

۰ نظر

مرحله اول نجوم دوره 7

دریافت

۰ نظر

مرحله اول نجوم دوره 6

دریافت

۰ نظر

مرحله اول نجوم دوره 5

دریافت

۱ نظر

مرحله اول کامپیوتر دوره 26

دریافت

۰ نظر

مرحله اول کامپیوتر دوره 25

دریافت
۰ نظر

مرحله اول نجوم دوره 4

دریافت

۰ نظر

مرحله اول شیمی دوره 20

دریافت

۰ نظر

مرحله اول کامپیوتر دوره 24

دریافت

۰ نظر

مرحله اول کامپیوتر دوره 23

دریافت

۰ نظر

مرحله اول شیمی دوره 19

دریافت

۰ نظر

مرحله اول شیمی دوره 18

دریافت

۰ نظر

مرحله اول شیمی دوره 17

دریافت

۰ نظر

مرحله اول ریاضی دوره 14

دریافت

۰ نظر

مرحله اول کامپیوتر دوره 22

دریافت

۰ نظر

مرحله اول نجوم دوره 3

دریافت

۰ نظر