ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

آغاز فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از ۲۴ بهمن

  • ۸۴

فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه ها از پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه آغاز می شود، متقاضیان تا ششم اسفند فرصت دارند در این فراخوان ثبت نام کنند.