ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

مهلت ثبت نام در آزمون دستیاری پزشکی تا ۶ بهمن تمدید شد

  • ۱۱۳

مهلت ثبت نام در آزمون دستیاری پزشکی برای بار سوم تمدید شده است و داوطلبان یکشنبه ۶ بهمن می توانند در این آزمون ثبت نام کنند.

مهلت ثبت نام در آزمون دستیاری پزشکی برای بار سوم تمدید شد

  • ۱۰۸

مهلت ثبت نام در آزمون دستیاری پزشکی برای بار سوم تمدید شد و داوطلبان از امروز ۳۰ دی تا پنجشنبه ۳ بهمن می توانند در این آزمون ثبت نام کنند.

آغاز مهلت مجدد ثبت‌نام در آزمون دستیاری از ۸ دی

  • ۷۷۸

مهلت ویرایش و ثبت نام مجدد چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی از شنبه ۸ دی ماه آغاز می شود.

ظرفیت پذیرش دستیاری فوق تخصصی اعلام شد/ مهلت ثبت نام تا ۶ دی

  • ۵۹۴

ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی در سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی سال ۱۳۹۷ اعلام شد. داوطلبان تا ۶ دی ماه فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.