ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

آشنایی با رشته شیمی

 • ۲۴

شیمی علم اتم‌ها ، پیوندها و مولکولهاست. دانشی که می‌تواند خواص ماده، چگونگی تغییرات و شیوه‌ی تولید آن‌ها از هسته‌ی اتم گرفته تا کهکشان‌ها را بررسی کند. رشته‌ی شیمی، رشته‌ای است که به پرورش متخصصانی می‌پردازد که با مطالعه و تحقیق و آزمایش به ابداع و نوآوری پرداخته و یا فرآورده‌های شیمیایی را کنترل می‌کنند.

آزمایش های علمی شگفت انگیزی که می توانید در خانه انجام دهید

 • ۴۲۶

این آزمایش های جالب رو بدون نیاز به وسایل خیلی خاص، می تونید در خونه و برای فرزندانتون انجام بدین.


25 آزمایش جالب که می تونید در خانه انجام دهید

 • ۴۴۸

این آزمایش های جالب رو بدون نیاز به وسایل خیلی خاص، می تونید در خونه و برای فرزندانتون انجام بدین.


المپیادهای علمی دبیرستان

 • ۴۳۵۶

 :  - 

 :  - 

 :  - 

 :  - 

 :  - 

 :  - 

 :  - 

سوالات مرحله اول المپیاد شیمی

 • ۷۱۸

مرحله اول شیمی دوره 1

مرحله اول شیمی دوره 2

مرحله اول شیمی دوره 3

مرحله اول شیمی دوره 4

مرحله اول شیمی دوره 5

مرحله اول شیمی دوره 6

مرحله اول شیمی دوره 7

مرحله اول شیمی دوره 8

مرحله اول شیمی دوره 9

مرحله اول شیمی دوره 10

مرحله اول شیمی دوره 11

مرحله اول شیمی دوره 12

مرحله اول شیمی دوره 13

مرحله اول شیمی دوره 14

مرحله اول شیمی دوره 15

مرحله اول شیمی دوره 16

مرحله اول شیمی دوره 17

مرحله اول شیمی دوره 18

مرحله اول شیمی دوره 19

مرحله اول شیمی دوره 20

مرحله اول شیمی دوره 21

مرحله اول شیمی دوره 22

مرحله اول شیمی دوره 23

مرحله اول شیمی دوره 24

مرحله اول شیمی دوره 25

مرحله اول شیمی دوره 26

مرحله اول شیمی دوره 27

مرحله اول شیمی دوره 28

مرحله اول شیمی دوره 29

مرحله اول شیمی دوره 30

مرحله اول شیمی دوره 31


سوالات مرحله دوم المپیاد شیمی

 • ۶۰۰

مرحله دوم شیمی دوره 1

مرحله دوم شیمی دوره 2

مرحله دوم شیمی دوره 3

مرحله دوم شیمی دوره 4

مرحله دوم شیمی دوره 5

مرحله دوم شیمی دوره 6

مرحله دوم شیمی دوره 7

مرحله دوم شیمی دوره 8

مرحله دوم شیمی دوره 9

مرحله دوم شیمی دوره 10

مرحله دوم شیمی دوره 11

مرحله دوم شیمی دوره 12

مرحله دوم شیمی دوره 13

مرحله دوم شیمی دوره 14

مرحله دوم شیمی دوره 15

مرحله دوم شیمی دوره 16

مرحله دوم شیمی دوره 17

مرحله دوم شیمی دوره 18

مرحله دوم شیمی دوره 19

مرحله دوم شیمی دوره 20

مرحله دوم شیمی دوره 21

مرحله دوم شیمی دوره 22

مرحله دوم شیمی دوره 23

مرحله دوم شیمی دوره 24

مرحله دوم شیمی دوره 25

مرحله دوم شیمی دوره 26

مرحله دوم شیمی دوره 27

مرحله دوم شیمی دوره 28

مرحله دوم شیمی دوره 29

مرحله دوم شیمی دوره 30

مرحله دوم شیمی دوره 31


امتحان نهایی شیمی3-خرداد 1396

 • ۶۱۱

دریافت

امتحان نهایی شیمی3-دی 1395

 • ۶۱۷

دریافت

امتحان نهایی شیمی3-شهریور 1395

 • ۶۱۰

دریافت

امتحان نهایی شیمی3-خرداد1395

 • ۶۴۶

دریافت

امتحان نهایی شیمی3-دی 1394

 • ۵۸۶

دریافت

امتحان نهایی شیمی3-شهریور 1394

 • ۵۹۷

دریافت

امتحان نهایی شیمی3-خرداد 1394

 • ۵۷۶

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 دی 1393

 • ۵۹۸

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 شهریور 1393

 • ۵۹۵

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 خرداد 1393

 • ۵۹۴

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 دی 1392

 • ۶۰۶

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 خرداد 1392

 • ۶۱۰

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 دی 1391

 • ۵۸۵

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 شهریور 1391

 • ۵۷۳

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 خرداد 1391

 • ۵۷۵

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 خرداد 1390

 • ۵۹۵

دریافت