ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

آشنایی با رشته شیمی

 • ۱۲۰

شیمی علم اتم‌ها ، پیوندها و مولکولهاست. دانشی که می‌تواند خواص ماده، چگونگی تغییرات و شیوه‌ی تولید آن‌ها از هسته‌ی اتم گرفته تا کهکشان‌ها را بررسی کند. رشته‌ی شیمی، رشته‌ای است که به پرورش متخصصانی می‌پردازد که با مطالعه و تحقیق و آزمایش به ابداع و نوآوری پرداخته و یا فرآورده‌های شیمیایی را کنترل می‌کنند.

آزمایش های علمی شگفت انگیزی که می توانید در خانه انجام دهید

 • ۵۳۹

این آزمایش های جالب رو بدون نیاز به وسایل خیلی خاص، می تونید در خونه و برای فرزندانتون انجام بدین.


25 آزمایش جالب که می تونید در خانه انجام دهید

 • ۵۶۸

این آزمایش های جالب رو بدون نیاز به وسایل خیلی خاص، می تونید در خونه و برای فرزندانتون انجام بدین.


المپیادهای علمی دبیرستان

 • ۴۷۳۲

 :  - 

 :  - 

 :  - 

 :  - 

 :  - 

 :  - 

 :  - 

سوالات مرحله اول المپیاد شیمی

 • ۹۱۱

مرحله اول شیمی دوره 1

مرحله اول شیمی دوره 2

مرحله اول شیمی دوره 3

مرحله اول شیمی دوره 4

مرحله اول شیمی دوره 5

مرحله اول شیمی دوره 6

مرحله اول شیمی دوره 7

مرحله اول شیمی دوره 8

مرحله اول شیمی دوره 9

مرحله اول شیمی دوره 10

مرحله اول شیمی دوره 11

مرحله اول شیمی دوره 12

مرحله اول شیمی دوره 13

مرحله اول شیمی دوره 14

مرحله اول شیمی دوره 15

مرحله اول شیمی دوره 16

مرحله اول شیمی دوره 17

مرحله اول شیمی دوره 18

مرحله اول شیمی دوره 19

مرحله اول شیمی دوره 20

مرحله اول شیمی دوره 21

مرحله اول شیمی دوره 22

مرحله اول شیمی دوره 23

مرحله اول شیمی دوره 24

مرحله اول شیمی دوره 25

مرحله اول شیمی دوره 26

مرحله اول شیمی دوره 27

مرحله اول شیمی دوره 28

مرحله اول شیمی دوره 29

مرحله اول شیمی دوره 30

مرحله اول شیمی دوره 31


سوالات مرحله دوم المپیاد شیمی

 • ۷۶۴

مرحله دوم شیمی دوره 1

مرحله دوم شیمی دوره 2

مرحله دوم شیمی دوره 3

مرحله دوم شیمی دوره 4

مرحله دوم شیمی دوره 5

مرحله دوم شیمی دوره 6

مرحله دوم شیمی دوره 7

مرحله دوم شیمی دوره 8

مرحله دوم شیمی دوره 9

مرحله دوم شیمی دوره 10

مرحله دوم شیمی دوره 11

مرحله دوم شیمی دوره 12

مرحله دوم شیمی دوره 13

مرحله دوم شیمی دوره 14

مرحله دوم شیمی دوره 15

مرحله دوم شیمی دوره 16

مرحله دوم شیمی دوره 17

مرحله دوم شیمی دوره 18

مرحله دوم شیمی دوره 19

مرحله دوم شیمی دوره 20

مرحله دوم شیمی دوره 21

مرحله دوم شیمی دوره 22

مرحله دوم شیمی دوره 23

مرحله دوم شیمی دوره 24

مرحله دوم شیمی دوره 25

مرحله دوم شیمی دوره 26

مرحله دوم شیمی دوره 27

مرحله دوم شیمی دوره 28

مرحله دوم شیمی دوره 29

مرحله دوم شیمی دوره 30

مرحله دوم شیمی دوره 31


امتحان نهایی شیمی3-خرداد 1396

 • ۷۲۲

دریافت

امتحان نهایی شیمی3-دی 1395

 • ۷۳۳

دریافت

امتحان نهایی شیمی3-شهریور 1395

 • ۷۴۵

دریافت

امتحان نهایی شیمی3-خرداد1395

 • ۷۴۳

دریافت

امتحان نهایی شیمی3-دی 1394

 • ۶۸۸

دریافت

امتحان نهایی شیمی3-شهریور 1394

 • ۶۹۳

دریافت

امتحان نهایی شیمی3-خرداد 1394

 • ۷۰۷

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 دی 1393

 • ۶۹۶

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 شهریور 1393

 • ۶۸۸

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 خرداد 1393

 • ۷۱۲

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 دی 1392

 • ۷۰۲

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 خرداد 1392

 • ۷۱۰

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 دی 1391

 • ۶۸۵

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 شهریور 1391

 • ۶۸۶

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 خرداد 1391

 • ۶۷۵

دریافت

امتحان نهایی شیمی3 خرداد 1390

 • ۶۸۵

دریافت