ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

دولت اندونزی در رشته های هنری بورس تحصیلی می دهد

  • ۲۶

دولت اندونزی در رشته های زبان، هنر، موسیقی و فرهنگ بورس تحصیلی ارائه می دهد متقاضیان تا ۶ اسفند ۹۸ برای ثبت نام فرصت دارند.

کنکور سراسری

  • ۱۲۰۷

ریاضیلینک متن به آدرس

تجربی

انسانی

هنر

زبان
آزمون کارشناسی ارشد

  • ۹۹۴
1392
1393
1394
1395
1396

سوالات آزمون کنکور سراسری هنر

  • ۶۷۰


کنکور سراسری هنر 1392

کنکور سراسری هنر 1393

کنکور سراسری هنر 1394

کنکور سراسری هنر 1395

کنکور سراسری هنر 1396

کنکور سراسری هنر 1397

کنکور سراسری هنر 1398

کنکور سراسری هنر 1399

کاردانی به کارشناسی

  • ۸۰۷

فنی و مهندسی

پزشکی

کشاورزی و منابع طبیعی

علوم پایه

علوم انسانی

هنر

دامپزشکی