ایدوکو

ساماندهی محتوای آموزشی

مهلت دفاع از پایان‌نامه و رساله دانشجویان دانشگاه آزاد تمدید شد

  • ۳۷

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی و معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد، دستورالعمل تمدید مهلت دفاع از پایان‌نامه و رساله دانشجویان این دانشگاه در نیمسال اول 99-98 را ابلاغ کردند.