خلاصه جامع از کل کتاب فیزیک یازدهم

مطلب زیر خلاصه ای جامع و کامل از دروس فیزیک سال یازدهم می باشد.

بهتر است قبل از شروع مطالعه و حل تست های متعدد خلاصه ای از آن مطلب مطالعه شود تا کلیات مطلب در ذهن آورده شود و با دید بهتری شروع به مطالعه مطالب کنید. 

همچنین در روزهای منتهی به آزمون نیز برای منظم کردن مطالب در ذهن، حتما از این خلاصه ها استفاده کنید.  


خلاصه جامع از کل کتاب فیزیک یازدهم
۰ نظر

درسنامه آموزشی دهم و یازدهم مبحث مثلثات

مطلب زیر درسنامه ای برای مبحث مثلثات است که برای دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم قابل استفاده است. این درس نامه شامل تست هاس حل شده نیز می باشد.


درسنامه آموزشی دهم و یازدهم مبحث مثلثات

۰ نظر
از آموزش لذت ببرید :)